GDPR – General Data Protection Regulation

Privacybeleid

De officiële benaming ervan in België is “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort tot AVG. De afkorting GDPR wordt echter algemeen gebruikt, daarom wordt ze ook in dit document gebruikt.

Wanneer je in de pers of in de literatuur de term “AVG” tegenkomt, dan weet je dat daarmee “GDPR” wordt bedoeld.

De GDPR is een dwingende verordening van de Europese Unie m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Ze is op 24 mei 2016 in werking getreden (van toepassing vanaf 25 mei 2018), maar er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. In België is de toezichthoudende autoriteit de Privacycommissie.