Anneleen Van Bauwel

Klinisch psycholoog & gedragstherapeut

Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie is een vorm van therapie die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en op theorieën over hoe mensen leren. Iedereen leert tijdens zijn leven reactiepatronen aan die later niet (meer) helpend zijn.

Het uitgangspunt van gedragstherapie is dat gedachten, gevoelens en gedrag elkaar wederzijds beïnvloeden. Bij angst horen bijvoorbeeld bepaalde gedachten (“Ik kan dat niet”) en bepaald gedrag zoals een presentatie uit de weg gaan.

Van deze drie hebben we enkel ons eigen gedrag volledig zelf in de hand. Daarom wordt er ingezet op gedragsverandering vanuit de idee dat dit op termijn ook verandering van gedachten en/of gevoel zal teweegbrengen.

Wanneer is gedragstherapie aangewezen?

Gedragstherapie is bewezen effectief bij heel wat verschillende stoornissen, bv. angststoornissen, depressie, burn-out, verslaving, eetstoornissen en obesitas, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en psychoses. (bron: vvgt.be)

Voor persoonlijk advies neemt u best contact met mij op, bij voorkeur via e-mail.

Verloop van de sessies

De eerste sessies worden gebruikt om tot een gemeenschappelijke theorie te komen over hoe de klachten ontstaan zijn en blijven voortbestaan. Psycho-educatie (informatie over hoe psychische klachten in het algemeen ontstaan en blijven voortbestaan) neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Van daaruit volgt een plan van aanpak. Pas daarna start het werken aan gedragsverandering. Dit gebeurt steeds stap voor stap en in overleg, de cliënt heeft altijd de touwtjes in handen.

Om tot gedragsverandering te komen, vraagt gedragstherapie een actieve inzet tijdens sessies en ook tussen sessies in. Er wordt bijna altijd gewerkt met opdrachten om buiten de therapieruimte mee aan de slag te gaan.

Wat betreft de duur van de therapie is “zo kort mogelijk maar zo lang als nodig” mijn devies. Gedragstherapie is typisch eerder kortdurend en to-the-point, maar soms is langdurige therapie nodig om tot inzichten en nadien tot verandering te komen.

Uren en tarief

U kunt bij mij terecht op maandagnamiddag en -avond.

Gesprek van 50 min.: € 60

(Koppel)gesprek van 90 min: € 90

Betalen kan (gepast) contant of via de Payconiq app.

Terugbetaling en erkenning

Heel wat mutualiteiten betalen een deel van de kosten voor psychotherapie terug. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de CM en bij de Voorzorg.

Een volledig overzicht is terug te vinden op de website van het Vlaams Patiëntenplatform. klik hier voor meer info.

Gesprekken aan verminderd tarief via de conventie eerstelijnspsychologische zorg zijn niet mogelijk bij mij aangezien dit project geen faire vergoeding voorziet voor de psycholoog.

Ik ben erkend klinisch psycholoog (erkenningsnummer 822117797) en lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie).

Meer informatie kunt u vinden op mijn profiel op vind-een-psycholoog.be.  Klik hier voor meer info.

Contact: 0486/222 837

anneleen.vanbauwel@praktijkO.be