Jolien Van de Velde

Bachelor in de podologie

foto jolienklein

WAT IS PODOLOGIE?

Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.

Een podoloog is een paramedicus die, na verwijzing van een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma. Daarenboven is hij opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.

 

VOOR WIE?

Iedereen met klachten ter hoogte van de voeten kan terecht bij de podoloog. De klachten kunnen zich lokaal ter hoogte van de huid en nagels bevinden, maar kunnen eveneens klachten van het bewegingsstelsel zijn. Ook hoger gelegen klachten zoals aan knie, heup en rug die hun oorsprong vinden in de voet behoren tot het werkveld van de podoloog.

 

Mensen met een dermatologische aandoeningen

Blaren

Eelt

Ingegroeide nagels

Klauwnagel

Likdoorn of eksteroog

Nagel- en huidschimmel

Wratten

 

Kinderen en pubers

Kinderen kunnen vaak een foutief gangpatroon vertonen. Daarom is het belangrijk om op tijd de voetjes van uw kind te laten screenen door een podoloog, dit doe je best vanaf de leeftijd van 6 jaar. Op deze leeftijd is de voet nog in ontwikkeling en zijn de groeischijven nog niet gesloten. Bij een afwijkende voetstand of voetfunctie tracht de podoloog deze te verbeteren door middel van functionele zooltherapie. Deze zool zal de structuur van de kindervoet wijzigen en de spierwerking ter hoogte van de voet beïnvloeden, op deze manier kunnen latere klachten ter hoogte van het bewegingsapparaat vermeden worden.

Je kan een podoloog raadplegen wanneer uw kind een van volgende afwijkingen ter hoogte van het onderste lidmaat vertoond:

– Wanneer de voorvoet naar binnen draait

– Wanneer de hielen naar binnen draaien

– Frequent vallen

– Pijnklachten

– Platvoetjes

– Holvoetjes

In combinatie met de juiste schoen is het mogelijk de afwijkingen nog voor het eind van de puberteit weg te werken. Maar zooltherapie heeft geen zin voor de leeftijd van vier jaar want dan heeft het kind nog geen volledig stappatroon ontwikkeld.

 

Sporters

Sporters kunnen bij een podoloog terecht voor een screening. Hierbij wordt gekeken of risicofactoren aanwezig zijn die (overbelastings-)blessures kunnen veroorzaken. Deze screening kan gebeuren na verwijzing door een huisarts of sportarts. Na een grondige screening en onderzoek wordt er samen met de patiënt overlegd wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Hierbij wordt vaak gewerkt met functionele zooltherapie maar ook met technieken die bepaalde plaatsen drukvrij trachten te leggen, dit bijvoorbeeld door middel van silicone-therapie.

Het werkveld van de podoloog binnen de sportwereld is heel uitgebreid. Zo zijn er verscheidene sportdisciplines die onder andere bij een podoloog terechtkomen: lopen, wielrennen, basket, volleybal, tennis, zwemmen, boogschieten, golf, triatlon, paardrijden,…

 

Mensen met een systeemziekte

Diabetespatiënten hebben vaak een veminderde gevoeligheid in hun voeten.

In combinatie met een slechte doorbloeding ontwikkelen deze patiënten vaak wonden die een professionele zorg vragen.

Bij reumapatiënten zijn er vaak vervormigen van de voetgewrichten, deze vervormingen zorgen voor een verhoogde druk op bepaalde plaatsen, de podoloog gaat bij deze patiënten naar een oplossing zoeken om deze plaatsen te ontlasten

 

 

BEHANDELINGEN

Instrumentele behandeling: het knippen van de nagels, verwijderen van eelt en likdoorns en het behandelen van wratten.

Orthoplastie/siliconetherapie: dit is het vervaardigen van op maat

gemaakte hulpstukken om bepaalde segmenten ter hoogte van de voorvoet te ontlasten of te corrigeren.

Onychoplastie: hierbij wordt een deel van de nagel aangebouwd wanneer er bijvoorbeeld een stuk van de nagel werd verwijderd. Dit om te voorkomen dat de nagel in de huid gaan groeien.

Orthonyxie/nagelbeugel: aan de hand van een nagelbeugel wordt de kromming van de nagelplaat aangepast indien deze afwijkend is.

Functionele zooltherapie: Podologische zolen gaan de voetfunctie corrigeren door een aangepaste sturing die in de zool geïntegreerd wordt.

Deze zolen worden gemaakt aan de hand van een 3D scan van de voet. Op deze manier wordt de vorm van de voet perfect overgenomen. Elke zool is hierdoor uniek en vollidig op maat van de patiënt.

 

 

ERKENNING EN TERUGBETALING

De podoloog is een paramedicus en werkt meestal via verwijzing door een arts. Elke podoloog heeft een RIZIV-nummer en is daarom officiëel erkend. Een podoloog is ook erkend door alle mutualiteiten.

Terugbetaling RIZIV: diabetespatiënten kunnen twee keer per jaar een consultatie bij de podoloog terugbetaald krijgen. Hiervoor heeft de patiënt een voorschrift van de huisarts of endocrinoloog nodig. Op dit voorschrift staat: het type diabetes, risicoklasse en of de patiënt een diabetespas heeft of behoort tot het zorgtraject.

Terugbetaling mutualiteit (voetverzorging): Elke mutualiteit voorziet een kleine bijdrage voor voetverzorging wanneer de patiënt een bepaalde leeftijd heeft.

 

OPLEIDING

Bachelor in de podologie (Arteveldehogeschool, 2014)

 

TARIEVEN

Consultatie voor nagel- en huidproblematiek: €29

Consultatie voor zolen + 3D scan (1u): €60

Steunzolen: €190 (volwassenen) €140 (kinderen)

Podologische hulpmiddelen: €20 – €25

 

Links: 

CONTACT:

0477/868 880

  jolienvandevelde@praktijko.be

 

 

 

Geef een reactie