Steven Delafortrie

Psycholoog

Hoe werk ik ?

Sommige problemen waar we in ons leven op botsen , blijken we niet alleen , of met behulp van vrienden of familie op te kunnen lossen. Soms blijven we telkens weer op  dezelfde relationele problemen botsen , worden we telkens weer angstig , onzeker , boos  of triestig zonder vat te kunnen krijgen op wat ons daarin stuurt of drijft. Dan kan het zinvol zijn om de stap te zetten naar een professionele hulpverlener.

Ik werk vanuit een psychoanalytisch referentiekader. Dat wil zeggen dat in een sessie al jouw invallen , emoties , fantasieën , dromen , angsten en zo meer welkom zijn en ter sprake kunnen komen. Zij vormen het vertrekpunt om in de relatie met de therapeut te proberen terug enigszins vat te krijgen op wat je drijft, wat de zin is van die telkens weerkerende problemen en welk daarin je eigen aandeel zou kunnen zijn. In het bijzonder is ons gezin van oorsprong , onze familie en de plaats die we daarin gekregen hebben en zelf innemen van groot belang. Daarbij worden natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen aangeboden. Veeleer laat het therapeutisch werk toe om in het spreken terug een opening te maken, en zo zelf een eigen weg te zoeken.

Ik start steeds met een kennismakingsgesprek waarin we kunnen verkennen waarrond je wil werken, wat je verwachtingen of vragen zijn. Soms is meer dan één inleidend gesprek nodig.

Een sessie duurt vijftig minuten , gewoonlijk eenmaal per week. De duur van de therapie kan onderling afgesproken worden. Het gangbare tarief is vijftig euro per sessie. Sommige mutualiteiten betalen een aantal sessies terug. Ik ben erkend door de psychologencommissie. Mijn erkenningsnummer is 661115888.

Voor wie?

Volwassenen kunnen bij mij terecht voor volgende problemen :

-stemmings- en zingevingsproblemen

-rouw , verlies en trauma

-obsessief gedrag

-identiteitsproblemen

-problemen op het werk

-moeilijkheden in sociale contacten en relaties

-emotionele problemen

-stress , nervositeit , angst

Werkervaring :

Ik heb ervaring in het begeleiden van mensen met zeer uiteenlopende psychische problemen op basis van mijn werkzaamheid in

  • De psychiatrische Kliniek Nieuw Medister (Kapellen)
  • De vzw Albe (een home voor mensen met een mentale handicap en psychiatrische problemen , Kapellen)
  • Het Centrum voor Intensieve Psychotherapie (Antwerpen)
  • Senses Praktijkhuis (Mortsel)

Ik ben lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie ,  de Belgische Federatie voor Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.

CONTACT:

0475/921 446

stevendelafortrie@praktijko.be